Saltro bloedafname

In Medisch Centrum Leusden kunt u terecht bij het Saltro voor bloedafname en voor afgifte van ander lichaamsmateriaal.

Saltro is een professionele, non-profitorganisatie, die diagnostische ondersteuning biedt aan circa 700 huisartsen en instellingen middels 350.000 cliëntencontacten per jaar. Daarnaast heeft Saltro een trombosedienst met 150.000 cliëntencontacten per jaar. Saltro adviseert tevens artsen met betrekking tot de behandeling van diabetespatiënten.

Saltro biedt diensten aan onder andere:

 • huisartsen
 • verloskundigen
 • specialisten en overige artsen van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg
 • asielzoekerscentra
 • penitentiaire inrichtingen
 • verpleeg- en verzorgingshuizen

Er zijn binnen Saltro acht activiteiten te onderscheiden:

 • bloedafname en monsterwerving
 • klinische chemie
 • hematologie
 • microbiologie
 • cytologie
 • therapeutic drugs monitoring (TDM)
 • functieonderzoek
 • trombosedienst

Naast laboratoria en een trombosedienst heeft Saltro een buitendienst die bestaat uit circa 140 medewerkers. Zij werken op 130 locaties (prikpunten) in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant. Op deze prikpunten kunnen cliënten terecht voor bloedafname, afgifte van ander lichaamsmateriaal en voor functieonderzoeken zoals ECG, eventrecording, longfunctieonderzoek en fundusfoto.

Openingstijden

Voor bloedafname is het Medisch Centrum Leusden op de volgende tijden geopend:

 • 's maandags, dinsdags en donderdags van 7:00 tot 9:00 uur. 

Let op, voor bloedafname of inleveren van materiaal maakt u eerst een afspraak. Neem hiervoor contact op met Saltro: